Pohádka o Svatém Martinovi

Příběh o Svatém Martinovi

 

Podzimní listí se převléká do zlatých a červených odstínů, zima pomalu, ale neodvratně nabírá na síle. Právě v této době se lidé scházejí a za světel lampiónů si připomínají pradávný příběh o laskavosti.

Ve stínu starobylých hor, kde se vlní zelené pláně a horské potoky šumí, zrodila se legenda o muži, jehož dobré skutky přežily staletí.

Byl to muž, který se narodil jako syn římského vojáka, a byl předurčen následovat otcovy šlépěje. Avšak jeho jméno, Martin, bylo zapsáno ve hvězdách s osudem mnohem větším, než si kdo mohl představit.

Martin toužil po pochopení a lásce k bližnímu, což bylo v době války a nesvárů něco nevídaného. Martin svůj meč raději používal jako nástroj míru než války.

Jednoho chladného dne, když Martin jako mladý voják vstoupil do města Amiens, uviděl u brány města chudého žebráka. Žebrák byl bez šatů a třásl se zimou. Martin, nemajíc s sebou nic jiného, vzal svůj vojenský plášť, rozsekl jej svým mečem na dva kusy a jednu polovinu dal chudákovi, aby ho ochránil před krutou zimou. Té noci se mu zdálo, že vidí Ježíše oblečeného v tom kusu pláště, který dal chudému muži, a slyšel hlas, který řekl: "Martin, ještě nekřtěný, přikryl mě svým pláštěm."

Martinův život vzal nový směr. Odešel z armády a stal se učedníkem víry, šířící poselství pokoje, klidu a míru. Pomáhal kudy chodil a netrvalo dlouho a město Tours se usneslo k volbě nového biskupa. Lidé mysleli jen na jednoho muže, právě na Martina, který by je mohl vést s upřímným soucitem a moudrostí.

Martin cítil, že volání k této službě není jeho osudem. Nechtěl žádnou slávu ani moc. S pokorou a skromností schoval se do úkrytu, v chlévě mezi houfy hus. Husy nechápaly Martinovy obavy a jejich hlasité kejhání prozradilo jeho úkryt. 

A tak byl Martin přinucen přijmout funkci biskupa, která mu byl předurčena. Ačkoli se cítil nejistý, jeho služba byla plná lásky a obětí. Jak husy ohlásily jeho osud, staly se ikonou jeho svátku, připomínkou toho, jak někdy i nejhlouběji skryté světlo musí být odhaleno, aby mohlo posvítit na druhé.

Svatý Martin se zapsal do srdcí lidí jako ochránce chudých a opuštěných, a jeho svátek slavíme pečenou husou, symbolizující jak husy, které ho prozradily, tak hojnost a štědrost, které představoval.

A v noci svatého Martina, kdy děti chodí s lampiony, připomínáme si světlo, které Martin přinesl do světa - světlo plné naděje a lásky.

Stáhněte si Svatomartinské omalovánky a tvoření pro děti. 

 

 

SVATOMARTINSKÉ TVOŘENÍ ZDE