Třísložkové karty Montessori a jak je používat?

Třísložkové karty Montessori, výukové 3-složkové karty a jejich využití

Jedná se o poznávací karty, které se používají především v Montessori pedagogice a jsou navrženy tak, aby pomohly dětem rozvíjet:

 • rozšiřování slovní zásoby - u menších dětí by se měly předkládat vždy maximálně 3 obrázky najednou, postupně přidávat další. Při této metodě je velmi důležité, aby obrázky odpovídaly co nejvíce realitě, proto se snažíme ilustrace v materiálech Mamihele kreslit velmi realisticky.
 • komunikaci
 • logické myšlení - děti přiřazují obrázky ke kontrolní kartě, větší děti zkouší i nápisy
 • zrakové vnímání 
 • smysl pro detail 
 • menším dětem můžete názvy přečíst a zapojit tak i sluchové vnímání
 • pozornost
 • trpělivost 
 • čtení - děti si osvojují si čtenářské dovednosti velmi nenásilnou a zábavnou formou

 3 složky představují 3 karty:

Karta 1 - se samotným obrázkem, na kterém děti zkouší poznat a správně pojmenovat obrázek

Karta 2 s nápisem/popiskem

Karta 3 s nápisem a obrázkem dohromady - tzv. kontrolní karta, pomocí které se děti podívají, zda určily název obrázku správně. 

Děti se učí pojmenovat objekt na obrázku a přiřadit mu odpovídající název. 

Karty mohou být použity k učení mnoha různých témat - zvířata, rostliny, geografie, dějiny, matematika, lidské tělo, angličtina a další.

Jsou vhodné pro děti ve věku od tří let až do školního věku a jsou běžně používány v Montessori školách i doma.

Možnosti jak karty používat: 

 • PŘIŘAZOVÁNÍ PŘEDMĚTU KE KARTĚ - nejmenším dětem můžete dát figurku a karty, děti se snaží figurku správně přiřadit k obrázku.

Menším dětem dejte například jen 3 karty s obrázky a jednu figurku, postupně navyšujte počet karet a figurek. 

 • PŘIŘAZOVÁNÍ TEXTU K OBRÁZKU S POPISKEM - na podložku/kobereček vyložíte karty s obrázkem i názvem a k nim dítě zkouší přiřadit správnou kartu se samotným obrázkem a kartu se samotným textem. Toto zvládnou dokonce i děti, které ještě neumí číst, jelikož vnímají detaily, písmenka a přiřazují název jen podle toho jak vypadá, aniž by musely umět číst. Toto zrakové vnímání písmenek jim v budoucnu velmi pomůže při nácviku čtení. Děti si svou práci zkontrolují, zda se karty shodují. 

 

 

 • PŘIŘAZOVÁNÍ TEXTU K OBRÁZKU BEZ POPISKU - Obtížnější způsob je, že připravíte na podložku/kobereček pouze samotný obrázek a cílem je přiřadit správný název, až poté se přiloží kontrolní karta s obrázkem a popiskem.


 • KIMOVA HRA - hra k procvičovaní zrakové paměti - na kobereček (tácek, stůl) vyložte pouze karty s obrázky. Doporučujeme začít s počtem karet, který se bude rovnat věku dítěte (tedy 3 leté dítě = 3 karty, 4 leté = 4 karty), postupně navyšujte podle schopností dítěte. Pobídněte dítě, aby předměty cca 1 minutu až dvě minuty pozorovaly, vstřebávaly do paměti. Pak nechte na chvíli děti odejít nebo zakrýt oči. Jednu kartu odeberte a dítě má za úkol poznat, která karta zmizela. Alternativa - můžete pouze změnit pořadí karet a zeptat se dětí, co se změnilo. Další obměnou, můžete jim rozdat kontrolní karty s obrázkem a textem a děti mají za úkol zkusit poskládat karty stejně, jako byly původně. 
 • SLOVNÍ POPISOVÁNÍ OBRÁZKŮ - karty dětem ukazujte, povídejte si o nich, co vidí na obrázku?  Jak se obrázek jmenuje? Jaké barvy jsou na obrázku? Jak je velká věc na obrázku? Viděl/a si někdy věc v reálném světě? Kde ji můžeme nejčastěji vidět? Jistě vymyslíte mnoho vlastních otázek... 
 • PRVNÍ PÍSMENO - dáte na kobereček/podložku 5 karet, řeknete počáteční písmeno názvu jednoho z obrázků a děti mají za úkol ukázat a správně pojmenovat kterou věc/kartu jste měli na mysli.

 • SKLÁDÁNÍ SLOV - dejte dětem dřevěná písmenka a mají za úkol složit název obrázku.

Případně můžete použít i tištěná papírová písmenka - najdete v tomto souboru ZDE.

 

 • SLABIKOVÁNÍ - ukazujte dětem obrázky a děti mají za úkol vytleskat slabiky. Komu se podaří správně vytleskat, dostane obrázek. Vítězem se stává dítě s největším počtem obrázků. Slabikování je důležitou dovedností, kterou později využijí při učení čtení a psaní. Slabikování je proces, při kterém dítě rozděluje slova na slabiky, což mu pomáhá rozpoznat jednotlivé zvuky v slově a spojit je dohromady. Další výhodou slabikování je, že děti poznávají, jak jsou slova složena z jednotlivých zvuků a to jim pomáhá lépe porozumět struktuře jazyka a rozvíjet gramatické dovednosti.
 • TŘÍDĚNÍ KARET

3 složkové karty máte obvykle v sadě na určité téma - dopravní prostředky, jídlo, zvířátka z lesa, hmyz apod. Vymyslete si pro obrázky různé oblasti, například, dej na hromádku všechno, co je kyselé, dej na hromádku všechno, co létá, dej na hromádku všechno, co je neživé, apod. Děti si díky tomu procvičí jemnou motoriku, logické myšlení, schopnost kategorizace věcí, rozlišovací schopnosti. 

Vyzkoušejte si tyto aktivity s našimi třísložkovými kartami bezobratlých živočichů ZDE. 

 

 Den jako malovaný vám přeje Vaše Mamihele