Masopustní pohádka a tipy na masopustní zábavu pro děti

Masopustní radovánky v malé vesničce, vyprávění pro děti 

Než začnete číst pohádku, můžete dětem vytisknout Masopustní omalovánky, které děti budou v průběhu vašeho čtení tvořit, co vy na to? 

  

Jednoho krásného dne na jaře, když se probouzela příroda k životu, lákalo sluníčko malého Honzíka ven. Tráva se začínala zelenat a vybízela k vyběhnutí s kamarády. Honzík dostal nápad! Sotva si obul botky, už pelášil za svými kamarády. Nejblíže k němu bydlela Anička, Jirka a Terezka. Už z dálky Honzík na kamarády volal, jaký bezva nápad pro ně přichystal. "Kamarádi moji, uspořádáme pro naší vesnici svůj vlastní masopust!".

Děti netušily, jaké je čeká velké dobrodružství a poznání tradic této radostné slavnosti. Honzík, Terezka, Jirka a Anička se rozhodli, že si ze všeho nejdříve budou muset připravit kostýmy a samozřejmě nesmí chybět ani něco dobrého k snědku. Co by to bylo za oslavu bez dobrého jídla? 

Anička poprosila dědečka, zda by se k nim mohl připojit jako moudrý "Děda Vševěda". Dědeček bydlel totiž na vesnici už dobrých 70 let a za ty roky už viděl tolik masopustních slavností, že by o nich mohl napsat knihu. Bylo mu velkým potěšením dětem povyprávět o svých vzpomínkách na tyto masopustní veselice. 

Milé děti nastražte ouška, povím vám, co všechno jsem v této vesnici viděl, slyšel a zažil.

"Masopust je slavnost, která se koná každý rok před postním obdobím a symbolizuje poslední veselí před těžkým obdobím půstu. Lidé se převlékají do krásných kostýmů a vydávají se na průvod po vesnici. V čele průvodu nejčastěji chodí král masopustu, který má na sobě korunu z listí a šaty ze slámy. Krále doprovázejí další důležití lidé, jako například královna, rytíři, princové a princezny. Často k průvodu proklouznou i čerti, rarášci a čarodějnice."

"A co je to vlastně to postní období? vyzvídá Jiřík. 

"Postní doba je časové období před Velikonocemi, které trvá 40 dní (včetně šesti neděl). Je to čas půstu, pokání a duchovní přípravy na Velikonoce. Postní doba začíná Škaredou středou a končí tři týdny před Velikonocemi, kdy začíná týden velikonoční, který končí událostí Velkého pátku a Velikonoční nedělí.

Postní doba se vyskytuje v katolické, řeckokatolické a anglikánské církvi. Věřící si v tuto dobu odříkají některé dobroty, je to hlavně maso, ryby, cukr, mléko a mléčné výrobky, vejce. Nesmí se pít alkohol a lidé se zaměřují na duchovní přípravu na Velikonoce. Postní doba je také časem pokání, kdy věřící mohou konat dobré skutky a modlitby" odpověděl dědeček zkušeně.

"Dědečku, z čeho lidé masky nejčastěji vyrábějí?" zeptala se Anička.

 

"Masky jsou často vyrobeny z papíru nebo látky ozdobeny barevnými kamínky a třpytkami. Někdo vyrábí dokonce ze dřeva nebo kovu, aby mu maska vydržela i na další rok. Děti si často na obličej vyrobí škrabošky z papíru, děvčátka si obléknou veselé šatečky, na hlavu si nasadí barevné šátky. V Čechách se často používají masky v podobě koní, kozlů, beranů, koz a ovcí. V jiných oblastech zase lesní zvířátka jako jsou lišky, medvědi, vlci nebo rysi. Některé masky byly/jsou inspirovány historickými nebo mytologickými postavami. Maškarní rej vybízí lidičky z okolí k tvorbě masek podle své fantazie a společně se radují, tancují, hodují. Kromě průvodů masek se během masopustu také konají různé soutěže a hry, například soutěž o nejlepší kostým nebo o nejlepší koláč. Během masopustu hraje hudba, vaří se tradiční jídla, jako jsou masové koláče a polévky. Už jste někdy děti měly ŠIBŘINKY?".

  

"Šibřinky, copak to je?" vyzvídá zvědavě Honzík. 

"Šibřinky jsou tradičním jídlem, které se jí během masopustu. Jsou to smažené plněné koblihy nebo smažené koláče z těsta, které jsou plněny různými náplněmi, jako jsou tvaroh, marmeláda nebo mleté maso. Obvykle se šibřinky smaží v tuku, aby byly křupavé a lahodné. Šibřinky jsou oblíbené po celé Evropě a jsou spojené s masopustními oslavami. Jsou typickým jídlem pro tento svátek, který se slaví před začátkem postní doby. Některé oblasti šibřinky nazývají jinak např. "fasnachtsküchle" v Německu, "farsangi fánk" v Maďarsku nebo "faworki" v Polsku."

"Tak mě napadá dědečku, chtěli bychom si masopust užít, jakou zábavu kromě průvodu masek bychom mohli připravit?" zajímá Terezku. 

"Jak už jsem vám vyprávěl, největší zábavou je samotné vyrábění masek a průvod, kde všichni zpíváme, kdo umí, hraje na hudební nástroje, jiný tančí, tamten skáče. Kromě toho se dříve pořádaly různé hry na ulici. Například hry na honěnou, hry na schovávanou, slepá bába nebo třeba hledání pokladu. Představte si, dokonce se pořádali soutěže jako je házení koblihami. V dnešní době je to spíše plnění koblih marmeládou, stříhání jitrnic z papíru, zavěšených na provázcích nebo házení míčkem."
 
 

"A jaký je rozdíl mezi Karnevalem a Masopustem?" ptá se nejistě Honzík.

"Masopust a karneval jsou dva pojmy, které se často používají se stejným významem, ale ve skutečnosti se jedná o odlišné tradice. Masopust je tradiční český a slovenský svátek, který se koná před škaredou středou a zahajuje postní dobu. Karneval je mnohem rozšířenější svátek, který se slaví v mnoha zemích Evropy, Latinské Ameriky a Afriky. Karneval je spojen s veselím a zábavou a obvykle trvá několik dní před škaredou středou. Na karneval si stejně jako na masopust připravujeme masky, ale většinou není spojen s průvodem. Děti chodí s maskami například do tělocvičny nebo nějaké haly, kde si děti též zatančí, zahrají hry a zasoutěží o nejlepší masku."

Nyní už děti věděly všechno a tak se malí kamarádi rozhodli, že si sami vyrobí masky na masopust. Každý si vybral svou oblíbenou postavu a společně se pustili do práce. Během několika dní vytvořili krásné masky z papíru, krepového papíru, látky. Honzík se stal králem masopustu, Terezka královnou, Jirka princem a Anička princeznou. Zanedlouho se konal masopustní průvod po vesnici. Děti se vydaly společně s ostatními do ulic a radovaly se z hudby a zábavy. Když se průvod dostal na náměstí, kde se konala slavnost, děti se rozhodly ostatním představit připravenou zábavu, kterou pečlivě vymyslely.

Připravily hry a soutěže pro děti i dospělé, které se těšily velkému zájmu. Byly tam třeba hry jako Masopustní štronzo, míčkovaná, hledání pokladu nebo taneční soutěže. Děti si užily mnoho legrace a radosti, a když se slunce chýlilo k západu, byly sice unavené, ale šťastné. Cestou si ještě jednou prohlédly své masky a slíbily si, že se příští rok zase sejdou a užijí si spolu další skvělý masopustní den. A dá-li bůh, přidá se i jejich pohádkový dědeček. 

TIPY PRO VÁS NA MASOPUSTNÍ ZÁBAVU PRO DĚTI:

 • Výroba škrabošek z papíru - využít můžete našich připravených masek zvířátek ZDE

  

 • Stříhání jitrnice z papíru - šablonu najdete v souboru Masopust/karneval

Vytisknete si jitrnice, společně s dětmi vystřihnete. Na klobásku můžete přilepit čokoládový penízek a navážete na provázek. Poté se dětem zavážou oči a děti se snaží poslepu ustřihnout jitrnici. Menším dětem pomůžete a dohlížíte na bezpečnost během stříhání. 

 

 

 • Masopustní lov

Děti se rozdělí na dva týmy a jedno z dětí se v každém týmu stane "masopustním králem/královnou". Ostatní děti se pak pokusí "krále/královnu" chytit.

 • Masopustní karneval

Děti se převlečou za různé masopustní masky a poběží kolem domu nebo po ulici, aby "vyhnaly zimu".

 • Masopustní hledání

Děti dostanou seznam věcí, které musí během masopustu najít (např. šibřinku (koblihu), klobouk, masku zvířátka, atd.). Ten kdo najde nejvíce věcí, vyhrává cenu.

 • Masopustní tance

Děti si mohou vytvořit vlastní masopustní tance nebo se naučit tradiční masopustní tance jako například "Veselice", "Kozel" nebo "Furiant".

 • Masopustní soutěž o nejlepší masku

Děti mohou soutěžit o nejlepší masku, kterou si vytvořily. Může se hodnotit kreativita, originalita a zpracování.

 • Míčkovaná 

Připravíme dětem medvěda s otevřenou pusou a děti mají za úkol se do medvěda trefit. Terč můžete samozřejmě zpracovat vlastním námětem nebo se mohou trefovat třeba jen do proutěného košíku na zemi. 

 • Masopustní ŠTRONZO

Připravíme dětem bezpečný prostor na běhání. Vybereme 1 vedoucího. Vedoucí skupiny bude pravidelně volat slova MASO a PUST. Pokud zvolá MASO, děti mohou běhat. Jakmile zavolá PUST, všichni musí ustrnout v pohybu. Kdo se hýbne, vypadává z kola ven. 

 • Jízda na papírovém koni 

Vytvořte dětem papírového koně, vytvořte dráhu a děti se snaží projet cestu co nejrychleji.

 • Skákání v pytli
 • Malování masopustních omalovánek též najdete v souboru Masopust ZDE

 • Hledání pokladu

Můžete též dětem připravit zábavnou stezku s úkoly - na webu mamihele by se vám mohla hodit třeba vílí stezka, kde najdete mnoho zábavných úkolů nejen pro holčičky. 

Vílí stezka ZDE.

Přejeme vám mnoho radosti, pokud se s dětmi chystáte na karneval či masopust, případně si můžete užít s tímto tématem mnoho radosti a zábavy i doma. 

Den jako malovaný vám přeje Vaše Mamihele